Poes käimine ja toiduvarude täiendamine on igapäevane tegevus. Oled sa aga mõelnud, et sinu argistel otsustel on reaalne mõju neile, kes on sinu toidukauba kasvatanud? Eelistades Õiglase kaubanduse tooteid saad olla kindel, et sinu ost teeb ka arengumaade farmerite argipäeva elamisväärseks. Sellest loost saad teada, milliseid konkreetseid samme on astunud Õiglase kaubanduse organisatsioon, et parandada tuhandete banaaniistanduste tööliste palga- ja elutingimusi.

Õiglase kaubanduse organisatsiooni Fairtrade põhipalga nõue sertifitseeritud banaaniistandustes jõustus 01.07.2021. Fairtrade on esimene sertifitseerimise süsteem, mis sellise miinimumpalga nõude kehtestab.
Elamisväärse Palga Diferents (Living Wage Differential) annab aga ettevõtetele endile võimaluse arvutada vahe makstava palga ja elamisväärse palga vahel ning panustada otse selle vahe kaotamisele.

Jõustunud põhipalk (Fairtrade Base Wage ) toob kaasa palgatõusu ja on tõsine samm teel elamisväärsete palkadeni (Living Wage) tuhandete banaaniistanduste tööliste jaoks maailmas.

Elamisväärne palk on see, mis võimaldab töölisele ja tema perele piisava sissetuleku, millest tagada elukohaga seotud kulud, söök, jook, tervishoid, haridus, transport, riided ja muu eluks vajalik. Ka ootamatuteks kuludeks peaks saama midagi kõrvale panna. Fairtrade on esimene sellelaadne organisatsioon, kes on astunud õiglase palga tagamiseks nii konkreetseid samme ja kehtestanud palgamäära kohustusi.

Sätestatud põhipalga määr on rajatud sõltumatu rahvusvahelise organisatsiooni Global Living Wage Coalition poolt avaldatud andmetele ja kehtestatud nii, et see oleks 70% võimaliku elamisväärse palga kättesaadavast osast.

Iga Fairtrade banaaniistanduse tööline teenib seega vähemalt kehtestatud põhipalga. Seda ka juhul, kui seaduslik miinimumpalk on sellest väiksem. Kui tööline teenis seni aga sätestatud põhipalgast enam, ei tohi tema töötasu alandada. Näiteks Lääne-Aafrikas ja Dominikaani Vabariigis tähendab see palgatõusu orienteeruvalt 15%. Põhipalga kehtestamine aitab enam kui 12 000 töölist ehk pea pooli sealsetest Fairtrade banaaniistanduste töölistest

“Fairtrade mõistab, et praegune miinimumpalk ei piisa tegelikult pere ülalpidamiseks ja põhivajaduste katmisekski. Tänu uuele õiglasemale palgasüsteemile saame oma peredele paremat toitu võimaldada. Hooajatöölistena ja migrantidena saame nüüd ka Haitile, kodustele, raha saata,”  ütleb Minel Bellamy, Dominikaani Vabariigis asuva banaaniistanduse töötaja ja sealse töölisvõrgustiku esimees.
Töölisvõrgustiku juht María Jorge lisab: “Fairtrade poolt kehtestatud põhipalk tähendab meile paremat ligipääsu tervishoiule, haridusele, eneseteostusele, tegelikult õnnele ja motivatsioonile edasi töötada. Sihikindlusega, töökusega ja elamisväärse palgaga on meil võimalik palju saavutada”.

Uus põhipalk on osa suurest ja pikaaegsest strateegiast, millega Fairtrade soovib kõigile banaaniistanduste töölistele saavutada elamisväärse töötasu.

Põhipalga rakendamise järel lepitakse kõigi tööandjatega kokku järgmised sammud. Luuakse ajakava, mille jooksul, koostöös ametiühingute või teiste tööliste kaitseks loodud liitudega, vähendatakse ja lõpuks ka kaotatakse vahe praeguse palga ja elamisväärse palga vahel. Kokkulepeteni elamisväärse palga maksmise osas võivad tööandjad kuni 50% teenitud Fairtrade lisatasust kasutada töölistele palga maksmiseks, et sellega kompenseerida elamisväärsest palgast puudu olevat osa. Ka lisatasu (Fairtrade Premium) on ainulaadne just Fairtade juures, sellist lahendust ei paku ükski teine analoogne organisatsioon. Lisatasu on fikseeritud summa, mida istandustelt ostajad lisaks õiglasele hinnale maksavad. Banaanide puhul on see 1$ ühe banaanikarbi kohta*. Juba 2019 aastal kasutati üle 14,8 miljoni euro just banaaniistanduste tööliste olukorra parandamiseks.

Elamisväärse Palga Diferents ja spetsiaalselt ettevõtetele kohandatud teenused

Luuakse ka uut Elamisväärse Palga Diferentsi süsteemi, mis on vabatahtlikult tasutav lisatasu banaanikarbilt, toetamaks elamisväärse palga saavutamist. Teisisõnu, ostja võimalus tasuda tegeliku elamisväärse palga ja praeguse palga vahe.
Fairtrade suudab arvutada makstava palga ja elamisväärse palga erinevuse igas sertifitseeritud istanduses. Sellest lähtuvalt, arvestades ostja proportsionaalset panust, on võimalik arvutada summa, mida ostja võiks lisaks tasuda, et tagada tegelikku elamisväärset palka. Fairtrade omakorda tagab korralike lepingute sõlmimise, mõju jälgimise ja tulemuste hindamise ning edastamise ostjale. Kõik maksed, nii ostja poolt istandusele või ühistule, kui tööandja poolt töölistele, kontrollib ja kinnitab sõltumatu sertifitseerimisorganisatsioon FLOCERT.

Kuna Fairtrade tegeleb paljude ebaõiglaste sissetulekute ja temaatiliste probleemidega rohujuure tasandil, on ettevõtetel võimalus nendega koostööd teha ja ühiselt algpõhjusi ning võtmeprobleeme tarneahelas lahendada. Vastutustundlikud ettevõtted toetavad näiteks soolise palgalõhe vähendamist.

“Väiksemate sissetulekutega maade töölised on need, keda globaalne pandeemia ja sellest tingitud majanduslangus enim mõjutavad. Nemad võitlevad rohkem, kui kunagi varem, et toime tulla. Fairtrade põhipalk tähendab inimestele paremat tasu töö eest ja seeläbi ka turvavõrku ebakindlamate aegade tarvis,” ütleb Nicolas Léger, Fairtrade’i banaanituru juht. Ta jätkab: “Kuna banaanide hinnad on naeruväärselt madalad ning eksporditasud samas hüppeliselt tõusnud, peaksid tegelikult kõik tarneahela osad andma oma õiglase panuse, et elamisväärne palk banaaniistanduste töölistele tõelisuseks võiks saada. Fairtrade`il on olemas unikaalsed andmed, seega suurepärane võimalus ettevõtetele ausal näidata, mida saab veel ette võtta ja mida on veel teha vaja, et praeguste palkade ja elamisväärse palga vahel olev erinevus kaotada. Julgustan enamaid ettevõtteid meiega koostööd tegema, et oma tarneahelas toetada õiglast palka ja paremaid töötingimusi.”

*Kasutatud on 2019 aasta andmeid tööliste arvu kohta ja 2020 aasta andmeid palkade kohta.

Tõlkis ja täiendas Jana Jesmin, Fairtrade kliendihaldur Eestis, Lätis ja Leedus

Loe inglisekeelset artiklit: ENG: Fairtrade Leads Way to Living Wages for Banana Workers –

Pildil: Minel Bellmy, Dominikaani Vabariigis asuva Fairtrade sertifikaadiga banaaniistanduse töötaja ja sealse töölisvõrgustiku esimees.
Foto: Fairtrade / José García

Osta Õiglase kaubanduse märgisega banaane ePrismast

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *